کریپتوکورین نویلی – Cryptocoryne Nevelli

کریپتوکورین نویلی – Cryptocoryne Nevelli

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :777
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :

تماس بگیرید

کریپتوکورین نویلی – cryptocoryne nevelli

تماس بگیرید تومان

کریپتوکورین نویلی – Cryptocoryne Nevelli عنوان یک گیاه پیش زمینه ای برای منظره و نمای آکواریوم ها توصیه می گردد.

کوچکترین گیاه، دربین همه کریپتوکورین هااست. جزء محدود گونه هایی است که شکل برگهاورنگ آن به واسطه شرایط پرورش و کاشت، دچار تغییرات عمده ای نمی شود.این گیاه نیازبه نوربیشتری نسبت به سایر گونه های کریپتوکورین دارد، زیرا لبه برگهایش اغلب درزیرآب خم می شود. بنابراین سایرگیاهان، هرگز نباید آن را احاطه و بران سایه افکنند. هریک ازاین گیاهان راباید به فاصله چندسانتیمترازیکدیگر کاشت و پس از حدود6 ماه این گیاهان، گروه های یکپارچه ای درآکواریوم تشکیل می دهند، و به عنوان یک گیاه پیش زمینه ای برای منظره و نمای آکواریوم ها توصیه می گردد.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر